فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


آدم برفی

زمستون اومده جونم زمستون

هوا سرده میاد هی برف و بارون

هوای روز برفی رو بنازم

دلم می خواد آدم برفی بسازم

آدم برفی مثه یه قرص ماهه

دماغش یه هویج چشاش سیاهه

اگه خورشید بیاد از پشت ابرا

                                          یه دفعه آب میشه اون گوله برفا

                                            (   عموفرشید)

                                            


نوشته شده در تاریخ 1390/11/01 توسط مامان ایلیا
design by: gogoli-temp.persianweblog.ir