سلام *
25دی ماه ایلیای مامان رفت تو 7ماهگی
بردیم اول واکسن زد*
اخ که نمیدونید چه وحشتناک بود به جفت پاهاش زدن اما چی؟؟؟؟؟؟؟؟بچه از زوره درد جیغ و هواری را انداخت که دیگه نفسش در نمیومدبعدش بردیم برای قدو وزن*ایندفعه تا میزاشتیم زمین از ترس واکسن دوباره گریه میکرد *حالا ما هی میخندونیمش اما باز اون خانم رو میدید که میاد بالا سرش باز گریه میکرد
خلاصه برنامه داشتیم این1روز*                                   
                                      
                      قد:71.5cm                وزن:8k              Untitled-1 - 2500x3333px

         
                                فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز 


نوشته شده در تاریخ 1390/10/30 توسط مامان ایلیا
design by: gogoli-temp.persianweblog.ir